Inspektor Ochrony Danych

Olga Skotnicka
adres e-mail: iod@deichmann.com
adres do korespondencji:
ul. Ludwika Narbutta 22/23
02-541 Warszawa